Learning objectives

​After completing this course, the student (that's you!) will be able to

 • understand possibilities of open science, open data, and open research tools
 • visualize and analyze data sets with some fairly advanced statistical methods
 • master a few state-of-the-art, freely available, open software tools
 • apply the principle of reproducible research and see its practical advantages
 • learn more of all this in the near and distant future ("life-long learning")

Practical information in short form

 • Organizers: Centre for Research Methods and Doctoral School in Humanities and Social Sciences
 • Course page for official pre-course info: https://courses.helsinki.fi/en/hymy-909/125158217
 • Language: "English" (do your best and don't care about the rest!)
 • Registration: WebOodi (HYMY-009), but you may well attend without such formalities (postdoc researchers, lecturers, professors, alumni et al), cf. MOOC (O=Open)
 • Campus: City Centre of UH, but you may well attend virtually from anywhere, cf. MOOC (O=Online)
 • Teaching: On period #2 of UH: starting 30 Oct 2018, ending 12 Dec 2018.
 • Class (recommended): Weekly on Tue 4pm-5:30pm, Unioninkatu 35 (auditorium)
 • Tools: Bring a laptop computer where you can download and install the required (free) software tools.
 • Prepare to work hard, several hours each week (that's what we have done to prepare this course, so now it's your turn!) :) We'll continue in good pace, too...

More information in longer form

Read my blog (written 12-14 Oct 2018, published by THINK OPEN 15 Oct 2018):

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniuloitteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Jakso antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Jakson suoritustapa on verkkokurssi, suoritustapa sisältää:

 • aloitustehtävän
 • verkkokeskusteluita
 • pienimuotoisia osatehtäviä
 • lopputehtävän
Jaksolle voi rekisteröityä osallistujaksi 12.1.2018

Käytä yliopiston tunnuksia tai luo erilliset tunnukset kurssia varten. 

Mooc-jaksolle voi osallistua ilman maksua ja ilmoittautumista – innostuksesta ja mielenkiinnosta.

Mikäli haluat jaksosta suoritusmerkinnän - ilmoittaudu mukaan. Suorita osatehtävien lisäksi lopputehtävä. Osatehtävät sisältävät aloitustehtävän, verkkokeskusteluita sekä lyhyitä tehtäviä. Näet kurssiavaimet ilmoittaudu -linkin tapaa aukeavista opinto-ohjelmista.

Kurssi on avoinna vierailijoille, joten jos haluat vain katsoa kurssia, se onnistuu ilman käyttäjätunnuksia (kurssiavain vierailijoille "?KupeVieras18").


Mikä on kulttuuriperintöä ja kuka sen määrittelee? – opettaja Visa Immonen kertoo


Helsingin yliopiston kaikille avoin tilastotieteen MOOC. Tervetuloa!

Mistä tilastot tulevat? Miten niitä tulkitaan? Mitä kaikkea tilastot meille kertovat? Miten tilastoja käytetään yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja päätöksenteossa?

Vastauksia näihin innostaviin kysymyksiin avautuu #tilastoMOOCilla, jossa opit ymmärtämään ja soveltamaan monia tilastotieteen ydinkäsitteitä: perusjoukko, satunnaisotos, mittausvirhe, vaihtelu, riippuvuus, todennäköisyys, epävarmuus, riski, ennuste, ...

Halutessasi pääset alkuun myös Data Science -taidoissa ja R-ohjelmoinnissa, jotka ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, yhä useammilla aloilla.

Kesällä 2018 #tilastoMOOC suoritetaan tenttimällä (osat 1 ja 2).

Kurssi on suunnattu kentällä toimiville lukio-opettajille. Kasvatustieteiden osasto ja Koulutuksen arviointikeskus (HY) järjestävät kurssin yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä. Kurssi on OPH:n tukemaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Kurssin (5op) tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta.

Kurssin julkaisuajankohta: 11/2017-4/2018

Tämä on LUMATIKKA-koulutuskokonaisuuden ensimmäisen, kaikille yhteisen osan verkko-oppimisympäristö. Lisätietoja koko koulutuksen rakentumisesta ja toteutusaikataulusta löydät verkkosivuiltamme lumatikka.luma.fi.

LUMATIKKA-koulutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyössä useiden korkeakoulujen kanssa. Vuosina 2018-2019 toteutettavan LUMATIKKA-hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hankevaiheessa LUMATIKKA-koulutukset toteutetaan sulautettuna opetuksena sisältäen sekä verkko- että lähiopetusta. Hankevaiheen aikana rakennamme avoimia verkkokursseja ("MOOC"), jotka jäävät vapaasti tutustuttaviksi myös hankevaiheen jälkeen.

Hankevaiheessa oppimisympäristöön on pääsy vain koulutukseen ilmoittautuneilla osallistujilla, mutta hankevaiheen jälkeen kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua materiaaliin.

Kirjaudu oppimisympäristöön syöttämällä sähköpostiin saamasi kurssiavain tämän sivun alalaidassa olevaan kenttään.


LUMA-keskus Suomi -verkoston logo

Yhteistyössä

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Åbo Akademi

Hankkeen puitteissa rakennettavan verkkokoulutuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.


OPH rahoittaa hanketta

Tämä kurssi on Matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssin Matematiikkaa kaikkialla (5 op) verkkopilotti.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla MOOC-kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan kurssiin mutta nyt pilottivaiheessa vain Helsingin yliopiston opiskelijat ja lukioyhteistyöopiskelijat voivat suorittaa kurssin niin, että he saavan opintopisteitä kurssista.

Helsingin yliopiston opiskelijat kirjautuvat Haka-tunnuksilla ja lukiolaiset mooc-sivuille luoduilla tunnuksilla.

Tervetuloa kurssille!Ks. Helsingin yliopiston henkilöstökoulutuskalenteri Henkka

Kurssilla tutustutaan origamien monipuolisiin mahdollisuuksiin poikkitieteellisen oppimisen välineenä. Taittelutekniikat johdattelevat matematiikan tutkimiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla.

Moduuliorigamien, origamitesselaatioiden, käyräviivaisten origamien ja geometristen rakenteiden kautta sivutaan origamien historiaa, moderneja sovelluksia tekniikassa, avoimia tutkimuskysymyksiä sekä ideoita opetuksen tukena eri näkökulmista. Käsillä tekeminen ja syntyvien kappaleiden ominaisuuksien analysointi herättävät hyvän tutkimuksellisen otteen oppimiseen. Tekemisen kautta syntyy luontevaa yhteistyötä eri alojen välillä ja hyvin erilaiset osaamisen muodot tulevat esiin.

LUMA-logoAalto-yliopiston logoLUMATIKKA-logoOPH rahoittaa hanketta -logo