Kurssi on suunnattu kentällä toimiville lukio-opettajille. Kasvatustieteiden osasto ja Koulutuksen arviointikeskus (HY) järjestävät kurssin yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä. Kurssi on OPH:n tukemaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Kurssin (5op) tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta.

Kurssin julkaisuajankohta: 11/2017-4/2018