Kurssilla opitaan, millainen merkitys kemialla tieteenä on kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kurssilla käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. Kurssin pääpaino on kemiassa, mutta myös kemian opetuksen kysymykset ovat aktiivisesti läsnä.


Kestävä kemia on ajankohtainen ja tärkeä aihe, minkä vuoksi kurssi on digitaalistetaan Helsingin yliopiston Digiloikka-hankkeen puitteissa. Kurssi on tuleville kemian aineenopettajille pakollinen kanditason kurssi, ja se sopii erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen.


Tervetuloa kurssille.


Kuva: José Manuel Suárez - CC BY-SA