Kurssilla perehdytään koulu-yritysyhteistyön pedagogiseen taustaan sekä tehdään lyhyitä harjoituksia yritysyhteistyön aloittamiseksi ja vierailusuunnitelman tekemiseksi. Kurssi toteutetaan itseopiskeluna siten, että ohjaaja (HY:sta) on tarvittaessa tukena. Kurssisuoritus on noin 1 op:n mittainen.