Kehittävän palautteen aineiston keruun observoijille tarjottava koulutus.