Tällä kurssilla perehdytään molekyylimallinnuksen mahdollisuuksiin kemian opetuksessa. Kurssi koostuu kirjallisuudesta ja harjoitustöistä. Kurssin aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan arvioitavaksi kurssin lopussa.

Kurssilla käytetään MarvinSketch-ohjelmistoa, koska se on valittu sähköisten kemian ylioppilaskirjoitusten mallinnusohjelmistoksi.

Kurssi on vaatimustasoltaan aineopintojen kurssi, ja se soveltuu erinomaisesti kemian opettajien täydennyskoulutuskurssiksi.

Laajuus: 1 op (27 h) | Arviointi: hyväksytty/täydennettävä

Kuva: ELMS - sscl9-360 - CC BY-NC-SA