Tämä HY MOOC-alustalle toteuttamani kurssi on tehty LUMATIKKA1-täydennyskoulutushankkeen toimijoiden tarpeita silmällä pitäen – toki kuka tahansa muukin, joka haluaa kurssiin tutustua, saa sen mieluusti tehdä! HY MOOC on Moodle-pohjainen avoin oppimisympäristö, jonka ylläpidon HY ostaa Moodleroomsilta (lisää OTE:n sivuilla, aukeaa uuteen ikkunaan).

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on esitellä alustan ominaisuuksia, jotta hankkeen toimijat saavat yleiskuvan alustan mahdollisuuksista. Jonkin verran olen tuonut esiin myös seikkoja, jotka saattaa olla hyvä ottaa huomioon verkko-opetusta suunnitellessa ja toteuttaessa. Sen sijaan yksityiskohtaisia ohjeita sisällöntuotannon teknisestä puolesta kurssilla ei ole; hankkeen käytännön toteutus tehdään yhteistyössä suunnittelutiimeissä syksyn 2018 ja kevään sekä syksyn 2019 aikana. Tarvittaessa yksityiskohtainen manuaali löytyy MoodleDocs-ohjesivulta; kattavampi englanninkielinen ohje (linkit aukeavat uusiin ikkunoihin).

Kurssin eräänlaisena käsikirjana on toiminut Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen ja Nevgi, 2010). Käsikirjan teoreettisena viitekehyksenä toimivat linjakkaan opetuksen malli, mielekkään oppimisen malli sekä tiedonkäsittelytoimintoja koskeva tutkimustieto. Näitä ei varsinaisesti esitellä kurssilla, mutta mallit on pyritty huomioimaan kurssin rakenteessa ja aktiviteeteissa.

Jos kurssista haluaa saada kaiken hyödyn irti, perehtymiseen kannattaa varata muutama tunti aikaa.

Kaikenlaiset kommentit kurssin sisällöstä ovat oikein tervetulleita! Niitä voi esittää alustan keskustelualueella tai lähettää minulle s.postitse. Kysymyksissä ja teknisissä ongelmissa LUMATIKKA-hankkeen toimijat voivat olla niin ikään minuun s.postitse yhteydessä.

Kurssilla demotaan alustan ryhmä-toiminnallisuutta, joten käytössä on ryhmäavaimet:

  • sukunimen alkukirjain A-N ilmoittautuvat kurssille ryhmäavaimella LUMATIKKA2018a-n
  • sukunimen alkukirjain O-Ö ilmoittautuvat ryhmäavaimella LUMATIKKA2018o-ö.
Mukavia hetkiä kurssin parissa!

Inkeri Sundqvist

1LUMATIKKA-hanke on OPH:n rahoittama LUMA Suomi –verkoston hanke.