Kurssin (5op) tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita moni-puolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi järjestetään verkossa aikataulutettuna MOOC-kurssina.