Tämä on LUMATIKKA-koulutuskokonaisuuden ensimmäisen, kaikille yhteisen osan verkko-oppimisympäristö. Lisätietoja koko koulutuksen rakentumisesta ja toteutusaikataulusta löydät verkkosivuiltamme lumatikka.luma.fi.

LUMATIKKA-koulutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyössä useiden korkeakoulujen kanssa. Vuosina 2018-2019 toteutettavan LUMATIKKA-hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hankevaiheessa LUMATIKKA-koulutukset toteutetaan sulautettuna opetuksena sisältäen sekä verkko- että lähiopetusta. Hankevaiheen aikana rakennamme avoimia verkkokursseja ("MOOC"), jotka jäävät vapaasti tutustuttaviksi myös hankevaiheen jälkeen.

Hankevaiheessa oppimisympäristöön on pääsy vain koulutukseen ilmoittautuneilla osallistujilla, mutta hankevaiheen jälkeen kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua materiaaliin.

Kirjaudu oppimisympäristöön syöttämällä sähköpostiin saamasi kurssiavain tämän sivun alalaidassa olevaan kenttään.


LUMA-keskus Suomi -verkoston logo

Yhteistyössä

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Åbo Akademi

Hankkeen puitteissa rakennettavan verkkokoulutuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.


OPH rahoittaa hanketta