Kurssin kohderyhmä: Varhaiskasvattajat, esi- ja alkuopettajat, luokanopettajat, kirjasto- ja kulttuurihenkilöstö

Kurssin kuvaus: Kurssi on aikatauluttamaton itseopiskelukurssi.

Kurssin tavoitteet:
- Vahvistaa opiskelijan ymmärrystä monilukutaidon keskeisistä käsitteistä
- Tukee opiskelijan kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida monilukutaitoa edistävää pedagogikkaa
-  Edistää opiskelijan valmiuksia kehittää pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen näkökulmasta
- Edistää mieleikuvituksen ja luovuuden käyttöä monilukutaidon oppimisessa ja opetuksessa

Kurssin suunniteltu julkaisuajankohta: 12/2020