Tämä kurssi on Matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssin Matematiikkaa kaikkialla (5 op) verkkopilotti.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla MOOC-kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan kurssiin mutta nyt pilottivaiheessa vain Helsingin yliopiston opiskelijat ja lukioyhteistyöopiskelijat voivat suorittaa kurssin niin, että he saavan opintopisteitä kurssista.

Helsingin yliopiston opiskelijat kirjautuvat Haka-tunnuksilla ja lukiolaiset mooc-sivuille luoduilla tunnuksilla.

Tervetuloa kurssille!