Tämä MOOC-kurssi on Kemian opettajankoulutusyksikön tarjoama maisterikurssi, jonne toivotamme tervetulleiksi kaikki kentän opettajat.


Kurssin päätavoitteena on ymmärtää mallien ja visualisoinnin merkitys ja rajoitukset kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.


Kurssi koostuu verkkoluennoista, artikkeleista, mallinnusharjoituksista (20 kpl) ja tekstiharjoituksista (4 kpl). Kurssin kohokohtana opitut taidot ja tiedot viedään käytäntöön suunnittelemalla ja toteuttamalla oma molekyylimallinnustyöpaja tai opetustuokio. Työpajan aihe on vapaa.


Tervetuloa kurssille.