Kurssilla tutustutaan origamien monipuolisiin mahdollisuuksiin poikkitieteellisen oppimisen välineenä. Taittelutekniikat johdattelevat matematiikan tutkimiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla.

Moduuliorigamien, origamitesselaatioiden, käyräviivaisten origamien ja geometristen rakenteiden kautta sivutaan origamien historiaa, moderneja sovelluksia tekniikassa, avoimia tutkimuskysymyksiä sekä ideoita opetuksen tukena eri näkökulmista. Käsillä tekeminen ja syntyvien kappaleiden ominaisuuksien analysointi herättävät hyvän tutkimuksellisen otteen oppimiseen. Tekemisen kautta syntyy luontevaa yhteistyötä eri alojen välillä ja hyvin erilaiset osaamisen muodot tulevat esiin.

LUMA-logoAalto-yliopiston logoLUMATIKKA-logoOPH rahoittaa hanketta -logo