Kurssin tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille ja jo valmistuneille opettajille käsitys opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista tieto- ja viestintäteknologian käytölle matematiikassa sekä tutkimustietoa aiheeseen liittyen. Aikataulutettu itseopiskelukurssi.