Kurssi on tarkoitettu täydennyskoulutuskurssiksi kemian aineenopettajille.

Kurssin tavoitteena on

  • tutustua mittausautomaatioon kemian kokeellisuuden työtapana
  • analysoida oman koulun mittausautomaatiovalmiudet
  • kehittää oman opetuksen tueksi soveltuva mittausautomaatiotyö
  • verkostoitua muiden opettajien kanssa jakamalla työ muille kurssilaisille.

Kurssi on 1 op laajuinen itseopiskelukurssi, jonka voi suorittaa milloin vain.

Kuva: jurek d. - Green lab - CC BY-NC