Todennäköisyyden perusteet ja keskeiset jakaumat, niiden oppiminen. Aikataulutettu kurssi.