Kurssilla opit ekosysteemipalveluiden näkökulman, jossa yhdistyvät luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ymmärrys ihmisen ja ympäristön välisistä suhteista.

Tavoite

Kurssin jälkeen osaat analysoida luonnonprosesseja ihmisen hyvinvointinäkökulmasta, kuvata erilaisia luonnonvarojen luokittelu- ja tilinpitojärjestelmiä sekä analysoida taloudellisia arvottamismenetelmiä ja tunnistaa niiden käyttökohteet.

Ajoitus
Kurssin opiskelu tapahtuu itsenäisesti mutta ajastetusti verkkokurssina osoitteessa mooc.helsinki.fi.