Ruoka 1.0 on johdantokurssi ruokaan liittyviin opintoihin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Kurssi sisältää opintoja elintarvike-, ravitsemus-, maatalous- ja taloustieteistä.

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys ruoantuotannon eri teknologioista, elintarvikkeiden raaka-aineista, kemiallisesta koostumuksesta ja siitä, miten prosessointi vaikuttaa elintarvikkeiden laatuun ja säilyvyyteen. Opiskelija ymmärtää myös ruoan merkityksen ravitsemuksen, talouden ja kestävän kehityksen kannalta.

Aikataulu: Kurssin voi suorittaa lukuvuoden 2020-21 aikana, itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Kurssin suorittamiseen vaadittavat tentit ovat suoritettavissa 7.9.2020 lähtien. Kurssin laajuus, 2 op, vastaa noin 54 tunnin työskentelyä.

Suorittaminen: Kurssiin voi tutustua vierailijana, tai suorittaa kurssin rekisteröitymällä (tarkemmat ohjeet kurssisivuilta). Kun kurssin suorittamiseen vaadittavat tehtävät on suoritettu, kurssista voi saada opintosuorituksen (2 op) Avoimen yliopiston kautta. Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan osioiden verkkotenttien suoritus sekä materiaalien ja aktivoivien tehtävien läpikäyminen. Lisätietoa Avoimen yliopiston opinnoista: https://courses.helsinki.fi/fi/ayetk-011/136693499. Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu hyvin lukiolaisille, ja lukio-opettajat voivat käyttää kurssin materiaaleja opetuksessa. Kaikki aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille.

Kurssin sisältö:

1. Ruokajärjestelmä; ruokaketju, sivuvirrat, ruoan turvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta
2. Ruoantuotanto; peltokasvituotanto, kotieläin-tuotanto, uudet ruoan tuotantomenetelmät, ruoantuotannon ympäristövaikutukset
3. Elintarvikkeet; raaka-aineet, aistittava laatu, säilyvyys, elintarvikeinnovaatiot
4. Ainesosat ja niiden reaktiot; elintarvikkeiden ainesosat, reaktiot ja vuorovaikutukset
5. Prosessointi; prosessointimenetelmät, lisäaineet, pakkaaminen
6. Ravitsemus; ravitsemusfysiologia, kansanterveys
7. Elintarviketalous ja kulutus; ruoka ja kestävyys, ruoan valinta, kotitalouksien kulutusmenot ja ruoka
8. Elintarvikealan opiskelu ja ammatit

Kurssin vastuuhenkilö: Marina Heinonen

Miten Härtelö-tiimin jäsenet päätyivät opiskelemaan elintarviketieteitä Viikkiin, ja mitä mieltä he ovat opinnoista nyt?

Katso video alta. Lisää mielenkiintoisia ruokaan liittyviä videoita Ruoka 1.0 -verkkokurssilla, tervetuloa tutustumaan!