Kurssin tavoitteena on:
- muodostaa kokonaiskuva kiertotaloudesta ja ymmärtää sen perusperiaatteet
- ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja oppia keinoja ratkaisemaan ongelmia kiertotalouden avulla
- tutustua keinoihin edistää kiertotaloutta
- luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi