Kurssi on Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman johdantokurssi,  (KUKA-101, 5op)