Avoin kaikille varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä kentän työntekijöille. 

Kurssin tavoiteena on:

  • Opiskelija tutustuu leikin ilmiöön varhaiskasvatuksessa osana monipuolista varhaispedagogista toimintaa
  • Opiskelija harjaantuu pedagogisten menetelmien ja ajattelun käytössä leikin ohjaamisessa
  • Opiskelija hallitsee lasten omaehtoisen leikin mahdollistamisen ja tukemisen osa-alueita
  • Opiskelija osaa käyttää leikkiä ja sen mahdollisuuksia pedagogisessa toiminnassa ja suunnitella leikkiä