Kurssen öppnas 11.1.2021 kl 12:00.

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena. I den här första kursen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa utmaningar lösningsorienterat! Målgruppen är undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.

För LUMATIKKA-programmet svarar LUMA-center Finland. Kontakta oss: info@lumatikka.luma.fi

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

De universitet och yrkeshögskolor som deltar i LUMATIKKA-programmet är:

Helsingfors universitet
Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+
Aalto-universitetet
Östra Finlands universitet
Uleåborgs yrkeshögskola
Uleåborgs universitet
Tammerfors yrkeshögskola
Tammerfors universitet
Åbo Akademi

Bild: Emilia Erfving