Kurssilla esitellään systemaattisia kehittämismenetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristössä. Erityisesti perehdytään leaniin ja sen keskeisiin periaatteisiin ja menetelmiin toiminnan kehittämisessä.

Kurssin tavoitteet:

1) Ymmärtää soten erityispiirteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

2) Ymmärtää leanin peruskäsitteet 

3) Oppii perusteet systemaattisista tavoista ongelmanratkaisussa ja kehittämisessä