Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5op

Kurssi on pakollinen HY:n sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelman opiskelijoille. (Huom. Tämä kurssi vastaa samaa kuin tutkintovaatimuksissa nimetty Digitalisaatio ja innovaatiot -kurssi.)

Opintojakson tavoitteet: 

Opiskelija hallitsee sosiaali-ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää teoriaa ja keskeisiä tutkimusalueita, tuntee alan keskeisiä sovelluksia ja käytänteitä sekä tunnistaa digitalisaation tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali-ja terveysalalla, erityisesti palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa.


Kurssi on itseopiskelukurssi, joka on tarjolla sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelman opiskelijoille.

Kurssi toteutetaan maalis- ja huhtikuun aikana 2020.