Kurssin kohderyhmään kuuluvat tiedekasvatustoiminnasta kiinnostuvat opetusalan ihmiset ympäri Suomen. Kurssia suositellaan yliopisto- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi jo työelämässä oleville opettajille, kerho-ohjaajille, huoltajille tai isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi antaa valmiudet monipuolisten tiedekasvatusaktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssi on keskustelutehtävien kautta vuorovaikutteinen itseopiskelukurssi ja sen voi suorittaa vapaassa aikataulussa.

Kurssin julkaisuajankohta: 08/2020