Kurssen öppnas 11.1.2021 kl 12:00.

Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum!

Den här LUMATIKKA-nätkursen är avsedd speciellt för personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Första delen av kursen lämpar sig emellertid bra också för alla andra som intresserar sig för matematikfärdigheter hos barn som inte ännu börjat skolan!

För LUMATIKKA-programmet svarar LUMA-center Finland. Kontakta oss: info@lumatikka.luma.fi

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

De universitet och yrkeshögskolor som deltar i LUMATIKKA-programmet är:

Helsingfors universitet
Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+
Aalto-universitetet
Östra Finlands universitet
Uleåborgs yrkeshögskola
Uleåborgs universitet
Tammerfors yrkeshögskola
Tammerfors universitet
Åbo Akademi

Bild: Emilia Erfving