Kurssi on tarkoitettu myös lukiolaisille ja on avoin kaikille. Kurssi on osa YET-kandin digiloikka-projektia sekä YET-kandin avointa väylää.


OPPIMISTAVOITTEET 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja niiden merkitystä ja pystyy soveltamaan ne taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin, talousilmiöiden tulkitsemiseen ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin.

KURSSILLA OPISKELU JA OPPIMISEN ARVIOINTI 

Kurssi voidaan suorittaa itseopiskelu-verkkokurssina koko lukuvuoden 2020-21 aikana tai käänteisen oppimisen kurssina, johon liittyy lähiopetusta, lukuvuoden ensimmäisellä periodilla. 

Oppimisen arviointi tapahtuu verkkotentillä, jonka arvostelusta huolehtii Helsingin yliopiston opetushenkilökunta. 

Kurssisivuilta löytyvät videoluennot sekä muut kurssimateriaalit ja –tehtävät. 

Verkkotentti järjestetään neljä kertaa kouluvuoden aikana. Tentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Kun olet MOOC:issa osallistujana näet kaikki aineistot, saat käyttöösi luentovideot, voit tehdä verkkotehtäviä, osallistua keskusteluihin sekä osallistua verkkotenttiin. 

Osallistujaksi rekisteröityminen ei sido sinua millään tavalla suorittamaan kurssia ja on ilmaista. Kuitenkin, jos haluat saada suorituksesta opintopisteitä, sinun tulee ilmoittautua avoimen yliopistoon. Lisäohjeet löytyy kurssin sivulla.

KURSSIN VAATIVA TYÖMÄÄRÄ 

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Siis yhteensä opiskelija tulisi varata 27 x 5 = 135 tuntia kurssin suorittamista varten. Todellinen työmäärä vaihtelee riippuen opiskelijan akateemisista opiskelutaidoista. 

Ohjeellinen suoritusaikataulu on seitsemän viikkoa. Jokaisella viikolla opiskelija perehtyy kahteen teemaan käyttäen noin 15 tuntia viikossa. Kertauksen ennen tenttiä menee noin 27 tuntia. Kurssitentti kestää 3 tuntia.

Kurssi kuuluu Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman perusopintoihin ja on osa Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman avointa väylää.

Kurssi avataan opiskelijoille: 1.9.2020