Helsingin yliopiston avoimen verkkokurssin tavoite on asettaa nyt kehkeytymässä oleva koronaviruksen aiheuttama talouskriisi perspektiiviin. Päähuomiomme on viime vuosikymmenien talouskriiseissä: Suomen 1990-luvun lama, globaali finanssikriisi, eurokriisi. Katsomme mitä yhteisiä ja mitä erilaisia piirteitä kriiseissä on ollut ja miten kriisejä ja niiden seurauksia on politiikalla pyritty lievittämään. Tämä auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja ehkä myös hahmottamaan, millaisin toimin vahingot voidaan nyt pitää mahdollisimman pieninä.

Kurssi toteutetaan luentokurssina nauhoitettujen vierailijaluentojen pohjalta. Kurssin luennoitsijat ovat taloustieteilijöitä, jotka eri tavoin ovat perehtyneet talouskriiseihin. Usealla on myös kokemusta politiikan valmistelusta ja toteutuksesta aikaisempien kriisien yhteydessä.

Luennot tulevat maalis- ja huhtikuun aikana 2020.

Kurssin suunniteltu julkaisuajankohta: 28.3.2020