Terveyden edistämisen tarve ei ole teknistyvässä terveydenhuollossa vähentynyt vaan päinvastoin. Yksilöllinen hoito on saanut rinnalleen yksilöllisen terveyden huolenpidon, jossa käytetään teknologiaa tukena. Sairauksien hoidossa elintapojen kohentaminen lisää toipumista ja parantaa toimintakykyä. Terveydenhuollon ammattilaisilta odotetaan osaamista ja kykyä tukea ihmisiä terveempien valintojen tekemisessä ja toteuttamisessa. Tietoa on tarjolla laidasta laitaan ja ammattilaisten tehtävänä on olla mukana luotettavan tiedon välittämisessä kansalaisille, myös terveyden edistämisessä. Tutkimus on mennyt todella paljon eteenpäin viimeisen viiden vuoden aikana käyttäytymisen alueella ja toisaalta suuret teoreettiset oivallukset oivat hyvin säilyttäneet kutinsa.