Kurssen öppnas 11.1.2021 kl 12:00.

För LUMATIKKA-programmet svarar LUMA-center Finland. Kontakta oss: info@lumatikka.luma.fi

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

De universitet och yrkeshögskolor som deltar i LUMATIKKA-programmet är:

Helsingfors universitet
Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+
Aalto-universitetet
Östra Finlands universitet
Uleåborgs yrkeshögskola
Uleåborgs universitet
Tammerfors yrkeshögskola
Tammerfors universitet
Åbo Akademi

Bild: Emilia Erfving