Projektit opetuksen polkimena -verkkokurssi tarjoaa sinulle valmiuksia ja tukea valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamiseen.

Kursilla keskitytään projektioppimiseen, mikä on oiva tapa toteuttaa ilmiölähtöistä, monitieteistä sekä eheyttävää opetusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Kurssi on suunnattu erityisesti matematiikkaa ja/tai luonnontieteitä opettaville (opettajille ja opettajiksi opiskeleville) varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena tai osana LUMATIKKA 3-kokonaisuutta.

Kurssin järjestää LUMA-keskus Suomi ja sen voi suorittaa koko itsenäisesti lukuvuoden aikana. Lisäksi kurssialustalla tarjotaan sekä syksyllä 2020 sekä keväällä 2021 harjoitustyö lisätueksi.

Linkki kurssin Helsingin yliopiston opinto-ohjelmaan: https://courses.helsinki.fi/en/ayluma-112/136161285

Kurssi on suoritettavissa 09/2020 – 5/2021.

Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen, kemian opettajankoulutusyksikkö