Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen
Koulutusohjelma: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II on jatkoa kurssille MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I, jonka sisällöt oletetaan tunnetuiksi. Kursseilla Tilastotiede ja R tutuksi I ja II luodaan yleiskatsaus tilastotieteen käsitteistöön sekä annetaan valmiudet R-ohjelmointikielen käyttöön.

Kurssi on aikataulutettu verkkokurssi. Kurssin järjestää Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan ja on siten suoritettavissa Avoimen yliopiston kurssina AYMAT12002.

Kurssi avataan opiskelijoille: 19.10.2020