Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen, Matematiikka/tilastotiede

Kurssikuvaus: https://courses.helsinki.fi/en/aymat12003/138936336