Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen; matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutus

Kurssin tavoitteena on

  • edistää tieteellistä lukutaitoa tiede-teknologia-yhteiskunta -teeman kautta.
  • vahvistaa ymmärrystä matematiikan ja luonnontieteiden merkityksestä yhteiskunnassa.
  • innostaa näiden aineiden opiskeluun ja opettamiseen.
  • lisätä valmiuksia tehdä yhteistyötä ja verkostoitua yhteiskunnan erilaisten toimijoiden kanssa uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.
  • tarjota käytännön toimintamalleja ja esimerkkejä sovellusmahdollisuuksista opetuksessa, myös virtuaalisista malleista.
  • vahvistaa opiskelijan minäpystyvyyttä ja tunnetta omasta pätevyydestä opettajana.

Kurssi sisältää asiantuntijoiden tietoiskuja, artikkeleita ja monipuolisia tehtäviä. Kurssin on tehty yhteistyössä lukuisten elinkeinoelämän yhteistyötahojen ja muiden organisaatioiden kanssa (ks. kurssialusta tarkemmin).

Kurssi on tutkinto-opiskelijoille aikataulutettu. Opettajat voivat suorittaa kurssia omaan tahtiin, myös kesällä.

Kurssi on osa sekä matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan koulutusohjelmaa että kansallista LUMA-tiedekasvatusta (osa LUMA-keskus Suomen toimintaa).

Kurssin johtaja on professori Maija Aksela (HY) ja kurssiassistentti, FM Vilja Kämppi (HY). Yhteydenotot: vilja.kamppi@helsinki.fi

Kurssi avataan opiskelijoille: 20.1.2021.