Tervetuloa mukaan kurssille!

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää Opetushallituksen rahoittamana täydennyskoulutusta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistuneista päättöarvioinnin kriteereistä. 

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet -kurssi johdattaa erityisesti aineenopettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä teemoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Verkkokurssi koostuu kolmesta tapaamisesta (3x3 h), harjoituksista sekä vertaiskeskusteluista. Kurssi on osallistujille maksuton ja järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin tavoitteet

  • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten päättöarvioinnin kriteereiden käyttöä ja arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

  • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

  • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

  • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alusta

Kurssin keskeiset sisällöt

  • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

  • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

  • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille

  • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

  • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia

  • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena