Tiedekunta: Kasvatustieteellinen

Kurssikuvaus:

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamistaan ja -käytänteitään. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.
Kurssin tavoitteena:
- antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle
- tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä
- tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana
Kurssin keskeisinä sisältöinä:
- johdatus arvioinnin teorioihin
- kasvun ajattelumalli arvioinnissa
- oppimaan oppiminen ja arviointi
- ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla
- arviointi oppimisen tukena
- itse- ja vertaisarviointi
- portfoliot arvioinnissa
- digitaalisen arvioinnin hyödyntäminen

Kurssin ajankohta: 1.2.2021-15.6.2021

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Kun olet ilmoittautunut, saat s-postiisi kurssiavaimen ja pääset kirjautumaan kurssialustalle silloin,  kun se sinulle parhaiten sopii. Tervetuloa mukaan!