Tiedekunta: Kasvatustieteellinen

Kurssikuvaus:

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito- ja taideaineissa MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Keskeiset tavoitteet:
- tukea perusopetuksen OPS:n mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja kriteerien käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa
- kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen
- opettajien arviointitiimien valtakunnallinen kouluttaminen taide- ja taitoaineissa

Keskeiset sisällöt:
- oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana
- kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
- oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille
- arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus
- monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia
- oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Kurssin suunniteltu julkaisuajankohta: 15.2.2021