Tiedekunta: Kasvatustieteellinen, Koulutuksen arviointikeskus HEA/KAARO-verkosto

Kursen är en del av nätverket KAARO:s fortbildningshelhet.

Under fortbildningen får lärare (främst åk 5-9) möjlighet att reflektera och utveckla sin bedömning genom de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. Kursdeltagarna kommer även att få handledning hur den lokala läroplanen kan uppgöras för åk 7-9. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en mångsidig, öppen och jämlik bedömning. Fortbildningen består av tre distansträffar samt för- och mellanuppgifter.

Målgrupp:
Lärare inom den grundläggande utbildningen (främst åk 5-9)
Målsättningar:
- Deltagarna får handledning för hur man kan uppgöra den lokala läroplanen för åk 7-9.
- Stödja lärare att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen
- Diskussion med ämnesexpert om bedömningskriterierna
- Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier
- Planera bedömning av mångvetenskapliga temahelheter