Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5op -mooc-verkkokurssi 

SYKSY 2021


Kurssin yleisesittely


Kohderyhmä: erityisesti perusopetuksen aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat


Kurssin toteutus: MOOC-verkkokurssi


Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uunistuneiden päättöarvioinnin kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustuna.


Kurssin suorittaminen: ennakkotehtävä, kolme kurssitehtävää ja kolme vertaiskeskustelua MOOC-oppimisympäristössä, kurssikirjallisuuteen perehtyminen


Kurssin aikataulu ja rakenne: ​Kurssi aukeaa 15.9.2021 ja sulkeutuu 15.12.2021. Kurssi koostuu kolmesta alla esitellystä osiosta.


1. osio: päättöarvioinnin kriteerit, oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit​, arvioinnin yleiset periaatteet

2. osio: oppiainekohtainen arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerien tarkastelu

3. osio: arviointikriteerit osana monipuolista arviointia ja arviointimenetelmiä, työskentelytaidot ja arviointi, summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta, arvioinnin dokumentointi


 Kurssin tavoitteena on

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle
 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa
 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa
 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä

Kurssin sisältö

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana
 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus
 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen
 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit eri oppiaineissa
 • summatiivinen arviointi oppilaan näkökulmasta
 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle
 • monipuoliset arviointimenetelmät
 • työskentelytaitojen arviointi
 • arvioinnin dokumentointi

Kurssi on osallistujille maksuton, mutta ilmoittautuminen on sitova ja osallistujien tulee sitoutua kurssiin koko sen keston ajaksi. Kurssi on Opetushallituksen tukema ja KAARO-verkoston järjestämä. Kurssista saa 5 opintopisteen OpenBadge-todistuksen. Opiskelijana voit sisällyttää kurssin omiin vapaavalintaisiin opintoihisi. Selvitäthän hyväksilukukäytänteet etukäteen yliopistostasi.


Tervetuloa mukaan kurssille!

Ystävällisin terveisin

Marja Tamm ja Melina Lukkarinen


Lisätietoja

Marja Tamm, projektipäällikkö, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119 302

Melina Lukkarinen, projektisuunnittelija, melina.lukkarinen@helsinki.fi, 050 339 2243