Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taide-ja taitoaineissa -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta.

Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Kurssilla tarkastellaan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta.

Kurssi järjestetään Aalto yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyönä osana Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROn hanketta.