Tämä kurssi esittelee suomen kieltä ja sen tutkimusta.