Tämä kokonaan verkossa suoritettava kurssi soveltuu LUMA (luonnontieteet ja matematiikka) -aineiden opettajille sekä LUMA-aineiden opettajaopiskelijoille. 

Kurssilla tarkastellaan

1. LUMA-aineiden opettajan roolia nuoren jatkokoulutus- ja ammatinvalintaprosessissa.

2. Työelämätiedon integroimisen merkitystä LUMA-aineiden opetuksessa opiskelumotivaation, kiinnostuksen ja jatkokoulutukseen hakeutumisen kannalta.

3. LUMA-alojen työelämää itsessään

      • ammattinimikkeet
      • työllisyystilanne ja keskiansiot eri LUMA-ammateissa
      • ammattialojen sukupuolenmukainen eriytyminen.

Tervetuloa opiskelemaan!