Kurssilla opiskelija oppii suunnittelemaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

Toteuttaja: LUMA-keskus Suomi ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus

Kurssin opettajat
Kurssin johtajana toimii prof. Maija Aksela ja käytännön koordinaattorina (käytännön toteutus) Topias Ikävalko (topias.ikavalko@helsinki.fi)