Privacy policy for University of Helsinki MOOC

Tietosuojaseloste: Helsingin yliopiston MOOC

Name of the service

Rekisterin nimi

UniHel MOOCs

UniHel MOOCs

Controller of the data file and contact information

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

University of Helsinki

P.O. Box 3 (Fabianinkatu 33)

00014 University of Helsinki

Finland

Tel. +358 (0) 2941 911

moodle@helsinki.fi

Helsingin yliopisto

PL 3 (Fabianinkatu 33)

00014 Helsingin yliopisto

Puh. 02941 911

moodle@helsinki.fi

Data to be recorded

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Following data will be retrieved from your home organization and will be recorded at your concent in each login:

 • name, user account, email address, home organization, student number

You can record following additional personal data in the system:

 • city, country, language, description, photograph, web page, accounts for instant message systems, phone numbers, address information

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi ja tallennetaan suostumuksellasi, kun kirjaudut palveluun:

 • nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio, opiskelijanumero

Voit itse tallentaa itsestäsi seuraavat tiedot:

 • paikkakunta, maa, käyttäjän haluama kieli, kuvaus, valokuva, web-sivun osoite, pikaviestinohjelmien tunnukset, puhelinnumerot, osoitetiedot

The purpose of the processing of data

Tietojen käyttötarkoitus

Collected personal data are used to

 • manage access rights
 • communicate and distribute information on teaching and studies
 • learning supervision and assessment

System log data are used to

 • monitor server and data communications capacity
 • solve technical problems and misuse

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

 • MOOC-palvelun käyttöoikeuksien hallintaan
 • opetuksesta ja opinnoista tiedottamiseen
 • oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Data storage period

Tietojen säilytysaika

The course data are stored as a rule for the course lifecycle time, which depends on the course's teachers.

Suoritustietoja säilytetään pääsääntöisesti kurssin elinkaaren ajan, joka riippuu kurssin opettajista.

Regular transfer of data to third parties

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Persons with permissions to access the data include

 • course teaching personnel
 • system administrators
 • contact persons named by the controller

The data are not transferred to third parties nor outside EU.

Tietoihin on pääsyoikeus

 • kurssin opettajilla
 • järjestelmän pääkäyttäjillä
 • rekisterinpitäjän nimeämillä yhdyshenkilöillä

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Right of access to personal data

Itseä koskevan tiedon tarkistusoikeus

If a student wants to access personal data concerning his/her studies, he/she can contact the teacher on the course or moodle@helsinki.fi.

Jos opiskelija haluaa tarkistaa omaa opiskeluaan koskevia tietoja, hän voi ottaa yhteyttä kurssin opettajiin tai moodle@helsinki.fi.

Principles of protecting data

Rekisterin tietojen suojaamisen periaatteet

Systems included in UniHelMOOC are protected according to Moodlerooms Terms and Conditions. The saved data are stored on a server to which only administrators have access rights. A user (teacher, student) has access only to those parts of the registry that he/she needs.

UniHelMOOC-sivustoon liittyviä järjestelmiä suojataan Moodlerooms:n käyttöehtojen mukaisesti. Tallennetut tiedot säilytetään Moodlerooms:n palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt. Käyttäjällä (opettaja, opiskelija) on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee.

Correction of incorrect information

Virheellisten tietojen oikaisu

Information retrieved from your home organization: contact your home organization

Information collected from you: contact moodle@helsinki.fi

Kotiorganisaatiosta noudettavat tiedot: ota yhteys kotiorganisaatioosi

Palvelun sinulta itseltäsi keräämät tiedot: ota yhteyttä moodle@helsinki.fi