MOOC News

MOOCs in University of Helsinki News / MOOC-kurssit Helsingin yliopiston uutisissa

MOOCs in University of Helsinki News / MOOC-kurssit Helsingin yliopiston uutisissa

by HY Admin -
Number of replies: 0

 "At the end of October, the open online course on introduction to climate change is starting. The online course on introduction to climate change started last year will continue this year. Last time the course on climate change given in Finnish was completed by 291 students and the one in English by 215 students.

Climate.now has been implemented as an open online course on the MOOC platform of the University of Helsinki. It differs from other MOOCs in that its schedule includes some classroom teaching. Registration for this course is ongoing."

Read more: University of Helsinki News - The uni­versity MOOCs broaden your know­ledge base


"Lokakuun lopussa alkavaa avoin verkkokurssi ilmastonmuutoksen perusteista ja tietoturvasta. Viime vuonna käynnistynyt verkkokurssi ilmastonmuutoksesta saa jatkoa. Kuluneen vuoden aikana ilmastonmuutoksen perusteiden suomenkielisen kurssin suoritti 291 opiskelijaa ja englanninkielisen 215.

Ilmasto.nyt on toteutettu kaikille avoimena verkkokurssina Helsingin yliopiston MOOC-alustalle. Se eroaa perinteisistä MOOC-kursseista, koska sen aikataulussa on paikka lähiopetukselle. Ilmoittautuminen kurssille on juuri meneillään."

Lue lisää: Helsingin yliopiston uutiset - Yli­opis­ton MOOC-kurs­sit le­vit­tä­vät uusin­ta tie­toa mo­nil­le aloil­le