MOOC News

A new activity for teachers: Group choice

A new activity for teachers: Group choice

by HY Admin -
Number of replies: 0

We have added a new activity called “Group choice”. The Group choice activity allows students to select their own group from the groups defined by the teacher. Groups can be assigned a maximum size and students can be allowed to join more than one group. Students may also be allowed to change the group later. There are many practical applications for the Group choice activity.

Read more

MOOC-alustalla on otettu käyttöön usein toivottu ominaisuus: Ryhmävalinta. Ryhmävalinta-aktiviteetin avulla opiskelijat voivat valita oman ryhmänsä opettajan määrittelemistä ryhmistä. Ryhmille voi määrittää maksimikoon ja opiskelijoille voi sallia ilmoittautumisen useampaan ryhmään. Opiskelijalle voi myös sallia ryhmän muuttamisen myöhemmin. Ryhmävalinnalle voi ideoida monia käytännön sovelluksia.

Lue lisää

MOOC-plattformen har tagit en ofta önskad funktion i bruk: Gruppval. Med hjälp av Gruppval-aktiviteten kan studerande själva välja sina grupper från de grupper som läraren konfigurerat. Man kan ange den maximala deltagarmängden per grupp och tillåta studerande att gå med i flera grupper. Man kan också tillåta att studerande byter grupp senare. Man kan tänka sig många praktiska tillämpningar av gruppvalsfunktionen.

Läs mer