Saavutettavuusseloste

Helsingin yliopiston mooc.helsinki.fi-oppimisympäristön saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua mooc.helsinki.fi (HY-MOOC) ja se on laadittu 22.9.2020. Helsingin yliopiston opetusteknologiapalvelut on arvioinut palvelun saavutettavuuden.

Sivuston oppimisympäristönä toimii Moodle-pohjainen OpenLMS, jonka ohjelmiston saavutettavuudesta vastaa Learning Technologies Group plc (LTG).

HY-MOOC:ssa on lisäksi lisäosia, joiden ominaisuuksien saavutettavuudesta vastaavat ohjelmien toimittajat. Tällaisia ovat H5P, Ryhmävalinta ja Todistus. Kaikilla lisäosan tarjoajilla ei vielä ole saavutettavuusselosteita tai -ohjeistuksia.

MOOC-alueille tuotetusta sisällöstä vastaa sisällön tekijä (yleensä opettaja tai muu hallinnoija). Helsingin yliopiston opetusteknologiapalvelut tarjoaa MOOC-sisältöjen tuottajille tukea saavutettavan materiaalin tuottamiseksi.

Saavutettavuuden tila

HY-MOOC pyrkii täyttämään WCAG 2.1 AA-tason. OpenLMS noudattaa tällä hetkellä WCAG 2.0 A-tason määrityksiä. Oppimisympäristö ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaitut puutteet teknisessä saavutettavuudessa:
 • Heikko kontrasti - 1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)
  • Tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1.
 • Otsikoiden tasot - 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)
  • Otsikkotasot eivät ole johdonmukaisesti.
 • Kielivalikko - 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA) ja 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)
  • Kielivalikon painike on nimetty kielen mukaan. Kielivalikon painike tulisi kuvata niin, että myös muut, kuin suomea osaavat käyttäjät tunnistavat, että se tarjoaa kielivalinnan.

Puutteet korjaantuvat ohjelmiston päivitysten myötä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske MOOC-alueiden:

 • sisältöjä, jotka ovat tarkoitettu rajatulle ryhmälle ja ovat määräaikaisia
 • ulkopuolisen tahon tuottamia sisältöjä
 • julkisia tai toistuvaan käyttöön tarkoitettuja itse tuotettuja tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • julkisia tai toistuvaan käyttöön tarkoitettuja itse tuotettuja videoita tai äänitteitä, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020
 • suoria video- ja äänilähetyksiä, joita ei lähetyksen jälkeen julkaista

Vaikka MOOC-alueelle liitetty ulkopuolisen tahon tuottama sisältö ei kuulu lain vaatimusten piiriin, tulisi tätä välttää, jos se estää alueen saavutettavuuden toteutumista.

Palautteen antaminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta MOOC-alueen hallinnoijalle (esim. opettajalle). Mikäli hän ei pysty auttamaan, ota yhteyttä HY-MOOC:n ylläpitäjiin sähköpostilla moodle(ät)helsinki.fi

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulta löydät tiedot, miten ilmoitus tehdään ja asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(ät)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Last modified: Friday, 9 July 2021, 4:21 PM