Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Helsingfors universitets lärplattform mooc.helsinki.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mooc.helsinki.fi (HU-MOOC) och har upprättats 22.9.2020. Undervisningsteknologiservicen vid Helsingfors universitet har utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Webbplatsens inlärningsmiljö är Moodle-baserad Open LMS. Learning Technologies Group plc (LTG) ansvarar för programmets tillgänglighet.

HU-MOOC har insticksprogram som H5P, Gruppval och Custom certificate. Programleverantörerna ansvarar för tillgängligheten i dessa insticksprograms funktioner. Alla programleverantörer har inte ännu gjort upp tillgänglighetsutlåtanden eller anvisningar.

Innehållsproducenten (vanligen en lärare eller annan administratör) ansvarar för innehållet på MOOC. Undervisningsteknologiservicen vid Helsingfors universitet stöder innehållsproducenterna i produktionen av tillgängligt material på MOOC.

Tillgänglighetsstatus

HU-MOOC strävar efter att uppnå nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1. Open LMS följer för tillfället WCAG 2.0. Lärplattformen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Upptäckta brister i den tekniska tillgängligheten:

 • Dålig kontrast - 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)
  • Den visuella presentationen av text och text i form av bild har inte ett kontrastvärde på minst 4,5:1.
 • Rubriker - 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (Nivå AA)
  • Rubriker följer inte ordningsföljden.
 • Språkmeny - 3.2.4 Konsekvent identifiering (Nivå AA) och 4.1.2 Namn, roll, värde (Nivå A)
  • Menyknappen för språkvalet är namngiven enligt språket. Menyn för språkvalet borde beskrivas så att också personer som inte kan språket sidan visas på kan förstå att man kan välja språk med hjälp av menyn.

Bristerna kommer att åtgärdas under 2020.

Tillgänglighetskraven gäller inte följande material på MOOC-områdena:

 • innehåll som är avsedda för en begränsad grupp för en viss tid
 • innehåll som producerats av en utomstående aktör
 • offentliga filer eller filer för upprepat bruk som man själv producerat (t.ex. doc, pdf, odt), och som publicerats före 23.9.2018
 • offentliga videor eller ljudinspelningar eller videor eller ljudinspelningar för upprepat bruk som man själv producerat, och som publicerats före 23.9.2020
 • direkta video- och ljudsändningar som inte publiceras efter sändningen.

Trots att innehåll som producerats av en utomstående aktör och bifogats till ett MOOC-område inte omfattas av de lagstadgade tillgänglighetskraven, ska man undvika att använda sådant material som försämrar tillgängligheten.

Respons

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge i första hand respons till MOOC-områdets administratör (t.ex. läraren). Om hen inte kan hjälpa, kontakta HU-MOOC administratörer per e-post på adressen moodle(ät)helsinki.fi.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
webbtillganglighet(ät)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 3:56 PM